Δημήτρης Γεωργακής: Ο εύκολος δρόμος της αποποίησης ευθυνών

Η δυσάρεστη εξέλιξη με τον περιορισμό λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων, μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ίσως της μεγαλύτερης αξίας σε ένα κοινωνικό σύνολο, της παροχής του αγαθού της υγείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Νέα Πέραμο που οριστικοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ενώ το γεγονός της διακοπής λειτουργίας ενός υποκαταστήματος τράπεζας είναι αντιμετωπίσιμο με τις νέες τεχνολογίες και εξαρτάται από τις επιλογές ενός ιδιωτικού φορέα, ο περιορισμός λειτουργίας ενός φορέα παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, είναι περίπτωση με άμεσες επιπτώσεις στην περίθαλψη του συνόλου των πολιτών. Όμως και στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη της τοπικής διοίκησης είναι παρούσα και μπορεί να αναζητηθεί σε 2 επίπεδα.
Το πρώτο είναι το επίπεδο της πρόληψης. Η αποτελεσματική διοίκηση δεν περιμένει να συρθεί πίσω απ΄ τα γεγονότα ή να βασίζεται στο να εκπληρώνει μόνο τις υποχρεώσεις που έχει απ’ το νόμο. Καθώς ο δήμαρχος έχει ορίσει εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα υγείας, θα περίμενε κανείς να είναι σχετικά ενημερωμένος τόσο για θέματα δημόσιας υγείας όσο και για την κατάσταση των υποδομών υγείας που λειτουργούν στην πόλη μας, ακόμα και αν δεν ήταν στα νομοθετημένα καθήκοντα του. Αλλιώς τι νόημα έχει να βλέπουμε ότι όλα «βαίνουν καλώς»; Η συνεχής ενημέρωση θα είχε δείξει το αδιέξοδο που θα οδηγούνταν η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας και πιθανώς θα είχε δώσει τη δυνατότητα για πιο άμεσες ενέργειες.
Το δεύτερο επίπεδο της ευθύνης, αποτελεί η δυνατότητα της διοίκησης να γεννάει λύσεις που πιθανώς δεν προβλέπονται άμεσα από κάποιο νόμο, αλλά με συντονισμό και σχέδιο να μπορεί να απαντήσει στα σοβαρά προβλήματα. Από τη στιγμή που δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου η λειτουργία μιας δομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μια τέτοια λύση θα μπορούσε να ήταν η συμπληρωματική λειτουργία μιας δομής ή η διάθεση ποσών από το δήμο προκειμένου να καλυφθεί ή οποιαδήποτε έλλειψη σε προσωπικό ή άλλου είδους υλική έλλειψη για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Κάνοντας ένα άλμα στο πρόσφατο παρελθόν, πρέπει να γίνει αναφορά στην απώλεια από πλευράς δήμου ενός ποσού ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίων, από την πώληση του βιολογικού καθαρισμού στην ΕΥΔΑΠ, που προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης του δικτύου ύδρευσης. Το ποσό αυτό είναι η διαφορά που έπρεπε να καλυφθεί από την οφειλή προς την ΕΥΔΑΠ, η οποία εκτοξεύθηκε από την τραγικά εγκληματική συνέχιση της λειτουργίας της από τη διοίκηση Σταμούλη και την επιβάρυνση αυτής με επιπλέον χρέη περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον, που θα έμπαινε στα ταμεία του Δήμου από την πώληση των εγκαταστάσεων του βιολογικού, θα μπορούσε εύκολα να καλύψει το κόστος τουλάχιστον 10 υπαλλήλων (γιατρών, ή άλλων ειδικοτήτων) για 5 χρόνια. Οι υπάλληλοι αυτοί επίσης θα μπορούσαν να απασχοληθούν μέσω των υφιστάμενων νομικών προσώπων του δήμου ή άλλων δομών. Θα μπορούσε ακόμα και το ποσό αυτό να γίνει δωρεά τόσο προς το υπουργείο υγείας για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.
Η αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών πρέπει να γίνει δημιουργική και να πιέσει την κεντρική διοίκηση με προτάσεις και όχι με γραφειοκρατικές επιστολές και κενές ανακοινώσεις, καλυπτόμενη πίσω από την, πραγματική κατά τα άλλα, έλλειψη αρμοδιοτήτων και εξουσίας στα συγκεκριμένα πεδία.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Ι. Γεωργακής
Οικονομολόγος -ΜΒΑ, Λογιστής
Νεοεκλεγείς Δημοτικός σύμβουλος Μεγάρων,
Τώρα Μέγαρα-Νέα Πέραμος

Παρόμοια άρθρα

Back to top button