Άσκηση Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμύρας στο Αλεποχώρι Μεγάρων στις 20/11

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων γνωστοποιεί ότι ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023 και για την καλύτερη προετοιμασία του Δήμου στα πλαίσια της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, Υπηρεσιών και Αρχών στην αντιμετώπιση συνεπειών λόγω εκδήλωσης φυσικών καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, θα πραγματοποιηθεί άσκηση Πολιτικής Προστασίας με την υποστήριξη της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 20/11/2022 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» και συνακόλουθης κατολίσθησης, σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», στο Μεγάλο Ρέμα Δελφίνια στην περιοχή Αιγειρούσες.

Το πρώτο μέρος της άσκησης (10:00-12:00) θα είναι άσκηση επί χάρτου στην αίθουσα του εξοχικού Κέντρου «ΘΑΛΑΣΣΑ» στο Αλεποχώρι και θα περιλαμβάνει παρουσίαση των κρίσιμων σημείων και των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από πλημμύρα και συνακόλουθη κατολίσθηση, μέσω της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας που ανέπτυξε η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND/ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ μετά την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή το 2021 στο πλαίσιο της από 3/3/2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Το δεύτερο μέρος της άσκησης (12:00-13:00) θα είναι άσκηση πεδίου και θα περιλαμβάνει αυτοψία σε κρίσιμα σημεία πολύ υψηλού βαθμού επικινδυνότητας και προετοιμασία για διαχείριση της κατάστασης, παροχή βοήθειας και σχέδια διαφυγής προς ασφαλείς χώρους καταφυγής του πληθυσμού.
Σκοπός της άσκησης είναι η ενημέρωση και αξιολόγηση των εμπλεκόμενων φορέων, η άσκηση εκπαίδευσής τους μέσα από ρεαλιστικά σενάρια σε πραγματικό χρόνο.

Στόχοι της άσκησης είναι:
– Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων
– Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών
– Η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής των φορέων και των μέσων που διαθέτουν.

Οι φορείς που εμπλέκονται στην άσκηση είναι:
– Δήμος Μεγαρέων
– Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων
– Περιφέρεια Αττικής
– Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
– Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
– Ελληνική Αστυνομία
– Τροχαία
– Εθελοντική Ομάδα ΚΟΥΡΟΣ
– Εθελοντική Ομάδα ΣΕΔ
– Εθελοντική Ομάδα ΟΕΜ
– ΕΚΑΒ
– Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

φωτογραφία αρχείου ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button