Αποκτά Τοπική Δημοτική Κοινότητα η Κινέτα – Μεταδημότευση κατοίκων στον Δήμο Μεγαρέων

Πρώτο βήμα η μεταδημότευση των κατοίκων της Κινέτας  στον Δήμο Μεγαρέων, για την σύσταση Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Tο μήνυμα αυτό αφορά σε όλους τους κατοίκους της Κινέτας οι οποίοι έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις να μεταφέρουν τα εκλογικά δικαιώματά τους στον Δήμο Μεγαρέων, εφόσον πλέον από τον Μάιο 2019, όπου θα πραγματοποιηθούν οι δημοτικές εκλογές, η Κινέτα θα είναι Τοπική Δημοτική Κοινότητα με (5) πενταμελές Συμβούλιο.

Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στους νέους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 3 – 4 μήνες.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις πρέπει να κάνουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταδημότευση. Ας ενημερώσουμε όλοι, όσους περισσότερους μπορούμε για να αποκτήσει
η Κινέτα τη δική της φωνή πλέον, στη Διοίκηση του Δήμου.

Συνημμένα θα βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συμπληρώσετε καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button