Απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών επιχειρηματιών μέσω CityCertify

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγαρέων:

Απαλλαγή καταβολής Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Επιχειρηματιών, που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού με υποβολή αίτησης στον σύνδεσμο, (CityCertify – Δήμος Μεγαρέων).

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων, με ομόφωνη σχετική απόφαση, ύστερα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη, απαλλάσσει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, από την καταβολή των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο Μεγαρέων, στον σύνδεσμο (CityCertify – Δήμος Μεγαρέων) γνωστοποιώντας τους ΚΑΔ δραστηριότητας, που προβλέπονται από την ως άνω αναφερομένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και τον αριθμό Μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ενημερωθεί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει απαλλαγή σε επόμενους λογαριασμούς.

Ποσά, που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν εντός του διαστήματος απαλλαγής, δύναται να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button