Ανοιχτή επιστολή Γ. Μπερδελή προς τον Ι. Μαρινάκη με θέμα την ανάκληση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του

Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης ‘’Τώρα’’ κ. Γεώργιου Μπερδελή, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, κατοίκου Μεγάρων, οδός Γ. Μαυρουκάκη 51 Τ.Κ. 19100, τηλ. 22960 24626, κιν. 6944344033

 

ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Ιωάννη Μαρινάκη, οδός Χρ. ΜωραΪτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα, Τ.Κ. 19100.

 

Θέμα:  ‘’ Ανάκληση αποφάσεων υπηρεσιακών μεταβολών’’

 

κ. Δήμαρχε,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/2014 της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Σχετική επί του θέματος είναι και η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/οικ.11366/6-5-2014 απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , που βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994 ΦΕΚ 28/Α/1994.

 

Κατόπιν τούτου, παρακαλώ να ανακαλέσετε πρόσφατες αποφάσεις σας, σχετικές με τη μετακίνηση υπαλλήλων από την Γραμματεία του τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης στη Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, προκειμένου εκτός των άλλων, να μην διαταραχθεί το εργασιακό κλίμα και η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, μέχρι την εγκατάσταση της νέας διοίκησης.   

 

Η παρούσα επιστολή παρακαλώ να κοινοποιηθεί – μέσω της γραμματείας Δημάρχου – στον εκλεγμένο δήμαρχο κ. Γρηγόριο Σταμούλη, για τις δικές του ενέργειες επί του θέματος.

 

 

Μέγαρα 30-5-2014                                        

Ο επικεφαλής της                   

Δημ. παράταξης ‘’ΤΩΡΑ’’

Γεώργιος Μπερδελής

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button