Άμισθος ειδικός σύμβουλος πλέον ο Γιάννης Καραμολέγκος

Με την υπ’ αριθμ. 20 Απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων και ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2016 ο κ. Γιάννης Καραμολέγκος ορίζεται ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος, επί θεμάτων Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Μεγαρέων, από έμμισθος ειδικός Σύμβουλος που ήταν μέχρι τώρα.

 

Ο κ. Σταμούλης στην απόφασή του αναφέρει ότι: «Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγάρων, την σχετική απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Καραμολέγκου από τη θέση του έμμισθου Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, το Βιογραφικό του κ. Καραμολέγκου, καθώς και τη μεγάλη και σημαντική προσφορά του προς το  Δήμο κατά τη 16μηνη θητεία του ως Ειδικού Συμβούλου σε οικονομικά Θέματα και θέματα Ανάπτυξης, Οργάνωσης κι Επικοινωνίας από τα οποία προκύπτει η σχετική εμπειρία του αποφασίζουμε και ορίζουμε ως άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Μεγαρέων τον κ. Γιάννη Καραμολέγκο επί θεμάτων Ανάπτυξης και οργάνωσης, ο οποίος θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου με τον οποίο θα συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση.»

 

Η νέα αυτή απόφαση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη ήλθε μετά την έγγραφη παραίτηση του κ. Καραμολέγκου ο οποίος  αναφέρει επί λέξει:

 

«Σας γνωστοποιώ ότι για καθαρά οικογενειακούς λόγους, προς το παρόν, δεν δύναμαι να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Δήμο με πλήρη απασχόληση.

 

Βεβαίως στο μέτρο που θα μου επιτρέπουν οι οικογενειακές μου υποχρεώσεις θα εξακολουθήσω να συμπαρίσταμαι στις προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου για την Ανάπτυξη της περιοχής μας και την βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας.»

 

Ο κ Σταμούλης επιπροσθέτως μετά τη σχετική νέα απόφασή του με την οποία ορίζει ως  άμισθο πλέον Ειδικό Σύμβουλό του τον κ. Καραμολέγκο με δήλωσή του τονίζει:

« Η ενέργεια αυτή του κ. Καραμολέγκου αποδεικνύει περίτρανα το επίπεδο, το ήθος και την ευσυνειδησία του ανδρός, ο οποίος προτίμησε να χάσει, αυτοβούλως, το μισθό του στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, παρά να φανεί ότι προσφέρει λιγότερα προς το Δήμο, αφού οι σημερινές αυξημένες οικογενειακές του υποχρεώσεις, δεν θα του επιτρέπουν, να προσφέρει στη Διοίκηση του Δήμου τα πολλά και ουσιώδη, που προσέφερε μέχρι τώρα.

 

Και είναι γεγονός , πως το έργο του κ. Καραμολέγκου στην 16μηνη συνεργασία με τη Διοίκηση του Δήμου, ήταν πάρα πολύ μεγάλο και σε οικονομικά μεγέθη πολλαπλάσιο της αμοιβής, που ελάμβανε.

 

Είναι δε σίγουρο, πως και από τη θέση του άμισθου Ειδικού Συμβούλου το έργο του θα είναι και πάλι σημαντικό, έστω και με τους περιορισμούς του χρόνου, που θα του επιβάλλουν οι αυξημένες οικογενειακές του υποχρεώσεις.

 

Η πράξη αυτή του κ. Καραμολέγκου πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για κάθε εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δήμο Μεγαρέων.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button