Αυστηροποιείται το πλαίσιο για κλοπές και αφαίρεση αντικειμένων από το δημόσιο δίκτυο

Δελτίο τύπου εκ του γραφείου του υφυπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή Δυτικής Αττικής της Ν.Δ, Γιώργου Κώτσηρα, αφορά στην αυστηροποίηση του πλαισίου για κλοπές και αφαίρεση αντικειμένων από το δημόσιο δίκτυο. Αναλυτικά:

Με διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνονται στον νόμο 5039/2023 (ΦΕΚ A’/ Αρ. Φύλλου 83) («Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»), η αφαίρεση πράγματος που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, τιμωρείται ως κακούργημα με την προσθήκη αντίστοιχης περίπτωσης στο άρθρο 374 ΠΚ περί διακεκριμένης κλοπής.

Έτσι, γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις περιπτώσεις κλοπής αντικειμένων προορισμένων για το δίκτυο ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, με σκοπό τον περιορισμό των φαινομένων κλοπής τέτοιων υλικών (λ.χ. μετασχηματιστών ΔΕΗ, καλωδίων, σχαρών, φρεατίων ομβρίων υδάτων).

Επίσης, με τον ίδιο νόμο, συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δίωξης και ποινικής μεταχείρισης της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, πλέον θα διώκονται αυτοτελώς και με αυστηρές ποινές οι βανδαλισμοί που λαμβάνουν χώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τη νέα ρύθμιση, η αφαίρεση πράγματος – κρίσιμου για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών – τιμωρείται ως κακούργημα με την προσθήκη αντίστοιχης περίπτωσης στο άρθρο 374 ΠΚ περί διακεκριμένης κλοπής.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 με τίτλο «Διακεκριμένη κλοπή – Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα», αναφέρει:

Στην παρ. 1 του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθενται περ. βα’ και ββ’, β) το διαζευκτικό «ή» διαγράφεται πριν από την περ. δ’ και τίθεται μετά από την ίδια περίπτωση, γ) προστίθεται περ. ε’ και το άρθρο 374 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 374 Διακεκριμένη κλοπή

1. Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, βα) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών, ββ) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, ε) η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button