Άδειες υπαίθριου εμπορίου έτους 2013

Ο Δήμος Μεγαρέων θα χορηγήσει, για το έτος 2013 επτά άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πέντε άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 53757/47143/30-11-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Δικαιούχοι των αδειών είναι άνεργοι κάτοικοι του Δήμου Μεγαρέων που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεωνδικαιολογητικών έως 31 Ιανουαρίου 2013.

 

Πληροφορίες, έντυπα αιτήσεωνδικαιολογητικών, δίδονται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου επί της οδού Π. Γεωργακή 8, τηλ. 2296028210 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button