73.550 ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου Μεγαρέων

Ύστερα από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή 28.050.000 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας

Δημοσιεύθηκε τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου, η αριθμ. 32891/27.4.2021 Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή 28.050.000,00 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, για επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την κατανομή ανά Δήμο ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν
– στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,
– στον αριθμό των σχολείων και
– στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,
ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Η Απόφαση ορίζει ότι «από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκε κατ΄ εφαρμογή του αρ.34 του ν.4713/2020 ».

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος, στον Πίνακα κατανομής ΕΔΩ

πηγή: airetos.gr

Παρόμοια άρθρα

Back to top button