19 προσλήψεις στη ΔΗΚΕΔΗΜΕ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων, μουσικού-καλλιτιχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πληροφορίες: τηλ. 22960 82747, 22960 89150

Αναλυτικότερα:
19 άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική πλατεία Μεγάρων – 1ος όροφος) – Τηλέφωνο: 22960 82747 & 89150 και φαξ: 22960 89121 και ώρες 09:00 – 14:00, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button