11,5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα στο Δήμο Μεγάρων. Γλυτώνει τη λήψη δανείου.

11,5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα στο Δήμο Μεγάρων. Γλυτώνει τη λήψη δανείου.

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Ο Δήμος Μεγάρων μέχρι το τέλος του 2012 θα πάρει από το κράτος 11,5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε για κάλυψη των χρεών του Δήμου προς ιδιώτες. Πρόκειται για παρακρατηθέντα χρήματα από το 2003 και μετά, τα οποία αφενός θα δημιουργήσουν μια ρευστότητα στην τοπική αγορά και αφετέρου θα απαλλάξουν το δήμο από την λήψη δανείου.

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

Related posts