Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δ. Μεγαρέων στην ΕΥΔΑΠ

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει ότι την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 το πρωί, ο δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Γρηγόρης Σταμούλης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεγάρων, συνυπέγραψε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Σαχίνη Χάρη, τη Σύμβαση παραχώρησης των Δικτύων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως του Δήμου Μεγαρέων στην ΕΥΔΑΠ από 1ης Σεπτεμβρίου.

Ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις και σειρά χρονοβόρων διαδικασιών κατά τις οποίες ο Δήμαρχος φρόντισε να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών τακτοποιήθηκαν όλες οι εκκρεμότητες, ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και η παραχώρηση των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ είναι πλέον οριστικό γεγονός.

1. Η παραχώρηση των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υδροδοτικών και αποχετευτικών υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία με εμπειρία στον τομέα και διαθέτει τους πόρους και την τεχνογνωσία για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα δίκτυα.

2. Επίσης η παραχώρηση των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ θα εξασφαλίσει τη συνεχή παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης στον δήμο Μεγαρέων. Η ΕΥΔΑΠ θα αναλάβει την υποστήριξη και τη συντήρηση των δικτύων, εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες θα είναι αξιόπιστες και διαθέσιμες για τους δημότες.

3. Εξ’ άλλου η παραχώρηση των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων για τον δήμο. Η ΕΥΔΑΠ θα αναλάβει τα οικονομικά και λειτουργικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων και της συντήρησης των δικτύων.

4. Θα διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με δεδομένο ότι η ΕΥΔΑΠ θα διατηρήσει υψηλά πρότυπα υπηρεσιών με διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης που θα εφαρμόσει για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και της αποχέτευσης.

5. Θα εξασφαλιστεί η πλήρης και συνεχής (χωρίς διακοπές) υδροδότηση των οικισμών, που είχαν πρόβλημα μέχρι τώρα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η ΕΥΔΑΠ είναι μια εταιρεία με εξειδίκευση στη διαχείριση υδροδοτικών και αποχετευτικών συστημάτων. Με την παραχώρηση των δικτύων, ο δήμος θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και τους πόρους της ΕΥΔΑΠ για τη βελτίωση των υπηρεσιών υδροδότησης και αποχέτευσης. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των απωλειών νερού, βελτίωση της πίεσης του νερού και αναβάθμιση της υποδομής, προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με την ανάληψη της διαχείρισης των δικτύων, η Εταιρεία θα προωθήσει την εφαρμογή πρακτικών για την εξοικονόμηση νερού, τη μείωση των αποβλήτων και την προστασία των υδάτινων πόρων με αναβάθμιση των Υπηρεσιών προχωρώντας στην επέκταση των υδροδοτικών και αποχετευτικών υπηρεσιών σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς μέχρι σήμερα.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button