Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Back to top button