Συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων την Τετάρτη 3 Ιουνίου

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 από τις 10:00 έως τις 13:00 στην στροφή δρόμου Περάματος (πρώην Ελαιουργική), θα πραγματοποιηθεί συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής διαχείρισης κενών πλαστικών συσκευασίας που εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων:

1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.
3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.
4. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες χωρίς πώματα στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής που διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων.
5. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.
6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.
7. Παραδώστε τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που καθορίζει ο Δήμος κατόπιν ανακοίνωσης.

Η ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αφενός συμβάλλει στην απομάκρυνση των πλαστικών αποβλήτων και τη διατήρηση καθαρών των γεωργικών εκτάσεων και αφετέρου, συνεισφέρει στην προσπάθεια κάθε τοπικής κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος και περιφρούρηση της δημόσιας υγείας.

H μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του προγράμματος ακολουθεί τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (τριπλό ξέπλυμα κενών πλαστικών) και έτσι διασφαλίζεται ότι τα πλαστικά που συλλέγονται αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα όπου στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, προωθούνται στα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμου Υλικού με σκοπό την ανάκτηση υλικών για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χορηγούνται κατ έτος βεβαιώσεις συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται τέλος σε όλους τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι οφείλουν να τηρούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται επί της συσκευασίας τους και να αποφεύγουν κακές πρακτικές όπως:

Το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα.

Το κάψιμο των κενών συσκευασίας το οποίο όχι μόνον συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του χρήση από εισπνοή των τοξικών καπνών.

Η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button