Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προικοδότησης απόρων κορασίδων

Ο Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη» και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ανακοινώνει ότι:

 

Κατά το τρέχον έτος 2015 θα γίνει προικοδότηση δέκα (10) άπορων κορασίδων των Μεγάρων δια χορηγήσεως βιβλιαρίου καταθέσεως της ΕΤΕ με το ποσό των 500 € σύμφωνα με το άρθρο 3 του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 131/5-6-1979 τ. Α).

               

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν άπορες κορασίδες, το ετήσιο εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 3.000€ (όχι τεκμαρτό) χωρίς περιουσιακή κατάσταση, άγαμες, δημότισσες Μεγάρων, ηλικίας 15-40 ετών (γεννηθείσες κατά τα έτη 1975-2000). Πληρουμένων των παραπάνω προϋποθέσεων προτεραιότητα θα επιδειχθεί στις ορφανές κορασίδες.

               

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Δημάρχου από τις 25/7/2015 έως τις 25/8/2015.

               

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

     

Α. Για νέες άνω των 18 ετών

 • Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Μεγαρέων
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2014 και 2015.
 • Ε9

 

Β. Για νέες 15-18 ετών

 • Αίτηση συμμετοχής που παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Μεγαρέων και υποβάλλεται από τον γονέα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δεν το προσκομίζετε, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2014 και 2015 των γονέων του ανηλίκου
 • Ε9 των γονέων του ανηλίκου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button