Προς απόσυρση τα κέρματα ενός και δύο λεπτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόταση να αποσυρθούν από τη χρήση τα κέρματα ενός και δύο λεπτών του ευρώ, καθώς το κόστος παραγωγής και διαχείρισής τους ξεπερνά συχνά την ονομαστική τους αξία.

Το πιθανό αυτό μέτρο περιλαμβάνεται στο εκτελεστικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και προβλέπεται για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, έπειτα από αξιολόγηση της χρήσης των δύο κερμάτων του ευρώ με τη μικρότερη αξία.

Οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται στο να εισάγουν κανονισμούς στρογγυλοποίησης για τις αγορές καταναλωτικών αγαθών σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πληρώνουν χωρίς τα κέρματα του 1 και 2 λεπτών.

Η στρογγυλοποίηση θα είναι το πρώτο βήμα για την οριστική απόσυρσή τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button