Προκηρύχτηκε η πρόσκληση για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Την Παρασκευή 19/07/2019 προκηρύχτηκε η πρόσκληση για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) για την περιφέρεια της Αττικής».

Η δράση αυτή αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση εμπορία και ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 2. Γάλα
 3. Αυγά
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα
 5. Ζωοτροφές
 6. Δημητριακά
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 8. Οίνος
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν στις εξής κατηγορίες:

Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας
Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα, Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται από 26 Ιουλίου 2019 έως και 11 Νοεμβρίου 2019.

Γράφει η:
ΕΛΕΝΗ ΓΡ. ΜΑΝΩΛΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ 4
ΤΗΛ. 22960 25540 / 6936171294
E – mail:[email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button