Περιφερειακή πολιτική ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αττικής μετά το 2023

Άρθρο του Ηλία Μουσταΐρα, Περιβαλλοντολόγου Πολιτικού Μηχανικού και τέως Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Είναι γεγονός ότι η τρέχουσα έξαρση της πανδημίας COVID-19 επιβραδύνει τις προσπάθειες ανάκαμψης της Ελλάδας. Συγχρόνως, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID-19 παραμένουν αβέβαιες και ενδεχομένως ποικίλλουν μεταξύ χωρών και κλάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση θα χρειαστεί να λάβει συντονισμένα μέτρα πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την απώλεια θέσεων εργασίας και το κλείσιμο επιχειρήσεων τόσο στο εγγύς μέλλον όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ασχολούμενοι με την περιφερειακή πολιτική στο παρόν άρθρο, επισημαίνουμε ότι οι ελληνικές περιφέρειες στο μεταβατικό διάστημα επιστροφής σε ρυθμούς της προ covid εποχής, οφείλουν να προσδιορίσουν δράσεις σε βασικούς τομείς, ώστε να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τόπο μας, την Περιφερειακή Ενότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, μετά το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, θα μπορούσαμε να προκρίνουμε τα ακόλουθα:

– Ενίσχυση περιφερειακών πολιτικών

1. Κατάρτιση και ιεράρχηση μακροπρόθεσμων, τεκμηριωμένων και ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Διαμόρφωση τοποκεντρικών πολιτικών, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί από ποιοτικά δεδομένα και δημόσιες διαβουλεύσεις.
3. Εναρμόνιση περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), ώστε να αξιοποιηθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η χρηματοδότηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής
4. Ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας ώστε να καλλιεργηθεί ο ρόλος των πόλεων και των δήμων ως παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, παρότι ο νέος νόμος 4674/2020 περί ίδρυσης αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ για την επιτάχυνση της στρατηγικής ανάπτυξης κρίσιμων ζητημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ορισμένα «γκρίζα» σημεία στην διάρθρωσή του, αναμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια αν τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος θα είναι επωφελή, καθόσον ήδη έχουν προχωρήσει σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής στην ίδρυση τέτοιων Α.Ε. ειδικού σκοπού (οι Δήμοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας με την σύσταση και λειτουργία της «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. ΟΤΑ» και ο Δήμος Φυλής αυτοτελώς με την δική του αναπτυξιακή) – εκτός του Δήμου Μεγαρέων που αρχικά δεν ήθελε να μετέχει, αλλά φαίνεται τελευταία να διερευνά την συμμετοχή του στην «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. ΟΤΑ».
5. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης με υποστήριξη πρωτοβουλιών από κάτω προς τα πάνω πέραν της γεωργίας και παραδοσιακών τομέων.
6. Ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής οικονομίας, για διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υστερούν σε ψηφιακές υποδομές και παράλληλα εδράζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, προς τόνωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

– Ώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες

1. Ενίσχυση του τουρισμού, με κατεύθυνση την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και θρησκευτικού τουρισμού προωθώντας μια συνολική πολιτική που θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις σε πόλεις και κοινότητες με έμφαση την ενίσχυση της ψηφιοποίησης στους τομείς αυτούς.
2. Ενίσχυση της υποστήριξης των ΜΜΕ για τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας
Κινητοποίηση περιφερειακών δικτύων επιχειρηματιών και ερευνητών για καλύτερη σύνδεση έρευνας και επιχειρήσεων.
3. Ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Δυτική Αττική, με τομείς εστίασης για τη συλλογή και την ανάλυση ποικίλων πληροφοριών που διαθέτουν οι επιχειρηματίες ή εμπεριέχονται σε εταιρείες και δημόσια θεσμικά όργανα, ώστε να καλλιεργήσουν τη συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας και την καλύτερη σύνδεση των ακαδημαϊκών κύκλων με τις επιχειρήσεις ώστε να δοθεί ενθάρρυνση για επενδύσεις στην τοπική καινοτομία και αναφορά.

– Ενίσχυση της διασύνδεσης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες

1. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη μεταφορά κατοίκων, επισκεπτών και αγαθών προς και από τις περιοχές
2. Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας, με υλοποίηση του σχεδίου δράσης της σε όλες τις πόλεις της περιφερειακής ενότητας
3. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως πρωταρχική προτεραιότητα για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, με εφαρμογή σχεδίων που αφορούν την απεξάρτηση από τον άνθρακα, τις ανανεώσιμες πηγές, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση της ζήτησης και την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες, κ.α.
4. Συνεχιζόμενη αναβάθμιση των υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε περιοχές και δήμους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για διαλογή στη πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και ρευμάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν μια μικρή συμβολή στον δημόσιο διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει από την πολιτεία διαμέσου των θεσμικών της αντιπροσώπων, με την συμμετοχή πρωτίστως των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, των φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρώ χρήσιμο να συμμετάσχω και εγώ σε αυτόν τον διάλογο.
Καλά Χριστούγεννα & Καλή Χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και αισιοδοξία!

Με εκτίμηση,
Ηλίας Μουσταΐρας
MSc Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός, MBA τέως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button