Παρουσίαση συστήματος αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού

Σύστημα αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού μέσω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων παρουσιάστηκε στο χώρο των εγκαταστάσεών του, παρουσία του δημάρχου, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Wet Oxydation TC, θα έχει σαν αποτέλεσμα το νερό που παράγεται να μην πετιέται στη θάλασσα, αλλά να καθαρίζεται και να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Αναμένεται η εξέταση των δειγμάτων που συλλέχθηκαν, ώστε να εξακριβωθεί η καθαρότητά τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button