Ένωση Πολιτών: Δημιουργία υποδομών στο δήμο

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχοντας ιεραρχήσει τις προτεραιότητες των πολιτών, για την εξυπηρέτηση της καθημερινής διαβίωσης, καθώς και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, θεωρεί απαραίτητη την δημιουργία κάποιων υποδομών.

Η πραγματοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων απαιτεί έργα μικρής αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας τα οποία προτιθέμεθα να τα υλοποιήσουμε όπως προβλέπεται και από το πρόγραμμά μας προτάσσοντας τα εξής:

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ(θέση Παπά Περιβόλι)

 • Κίνητρα για την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών
 • Ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου πόλης
 • Σύγχρονα δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • Ασφαλέστερη και ευκολότερη οδική πρόσβαση
 • Πόλη Μεγάρων
 • Προκήρυξη Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για αναπλάσεις βασικών χώρων του Δήμου
 • Νέα κυκλοφοριακή μελέτη
 • Ανασχεδιασμός λεωφοριακών γραμμών και προσθήκη νέων λεωφορείων
 • Δημιουργία πεζοδρόμων
 • Κατασκευή ραμπών για ΑμΕΑ και αμαξίδια, στα δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Ολοκλήρωση εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Μεγάρων
 • Ολοκλήρωση περιφερειακού δρόμου (ρέμα Μαυρατζά-Αγ. Ιωαν. Γαλλιλαίος)
 • Δίκτυο αποχέτευσης στους λόφους

Πόλη Νέας Περάμου

 • Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, αρχικά, των κυριοτέρων και πολυσύχναστων οδών της Νέας Περάμου
 • Αξιοποίηση περιοχής πρώην ΣΠΑΠ, προς όφελος όλων των πολιτών.
 • Διάνοιξη παραπλεύρων δρόμων Σιδηροδρομικής γραμμής και δενδροφύτευση.
 • Κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
 • Συντήρηση και αναβάθμιση των πλατειών

Ο συνδυασμός μας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ως νέα Δημοτική Αρχή, θα εργαστεί άοκνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών, καθώς και για οτιδήποτε νέο συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button