Αντιμετώπιση κουνουπιών στην περιφέρεια του Δήμου Μεγαρέων

Σε μέτρα περιορισμού εστιών ανάπτυξης κουνουπιών προβαίνουν οι Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου.

Τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν καθαρισμό ρεμμάτων από βλάστηση ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του νερού, καθαρισμό εγκαταλελειμμένων κτιρίων και χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων, καθαρισμό φρεατίων ομβρίων και επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων του εδάφους οι οποίες κατακρατούν νερό.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button