1ος ψεκασμός δακοκτονίας από 21 μέχρι 30 Ιουλίου

Γνωστοποιείται από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας  Δυτικής Αττικής ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016 κατά το χρονικό διάστημα από 21 /07/2017 — 30/07/2017 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Οι Ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό  ΕΝΤΑΚΟΝ 40 Ε  (Διασυστηματικό εντομοκτόνο , αρ. έγκρισης 1441/19016/11-2-2014, δ.ο DΙΜΕΤΗΟΑΤΕ) και έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα:

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους Ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των Ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους Ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων Ψεκασμού.

Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ . 214812598415 – 03 – 2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ θα είναι:

  1. Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφαρμοσθεί σε συνκοιλλιεργούμενα ελαιοκτήμιατα)
  2. Μακριά από κατοικημένες περιοχές.
  3. Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας ελαιώνων ή ακαλλιέρν των και κλειστών ελαιώνων .
  4. Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω από το 25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και πάνω από 20% για τις βρώσιμες. Μικρές κηλίδες της τάξεως των 1.000 έως 10.000 ελαιοδέντρων έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέπει να εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

Δεδομένου ότι στη περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί: Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. 

Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο  καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής . Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών. Στη περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για τη κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα. Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου .

Παρόμοια άρθρα

Back to top button