διαγωνισμοί, δήμος μεγαρέων, ηλεκτρονική καταχώρηση προμηθευτών