Δημοτικά Συμβούλια

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/4/2017

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/4/2017
Παρακολουθήστε την 6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.   Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπο...
Περισσότερα

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29-2015

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κά...
Περισσότερα

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 17-12-2015

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 17-12-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Περισσότερα

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 3-11-2015

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 3-11-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφ...
Περισσότερα

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 23-10-2015

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 23-10-2015
Παρακολουθήστε την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων...
Περισσότερα

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 11-8-2015

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 11-8-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Περισσότερα

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 23-6-2015

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 23-6-2015
Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Περισσότερα

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 8-6-2015

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 8-6-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαρέων με θέμα τη σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τ...
Περισσότερα